מאגר שאלות תאוריה

מתי עליך להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג?

  • כשאתה נוהג ברכב המוביל מטען הגדול מרוחב הרכב.
  • כשאורך המטען או אורך הרכב עולה על 20.00 מטרים.
  • כשאתה נוהג ברכב שמשקלו המורשה יותר מ-15,000 ק״ג.
  • כשאתה נוהג ברכב מחובר.

הסבר: כמוגדר בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה