מאגר שאלות תאוריה

מה הכלל באשר להובלתן של חבילות באוטובוס?

  • מותר להוביל חבילות אם אין הן מפריעות לנוסעים ואינן גורמות להם נזק.
  • מותר להוביל מטען הקשור לפרנסתו של הנוסע.
  • מותר להוביל חבילות כשבעל הרישיון החליט לנצל חצי אוטובוס להובלת מטען.
  • מותר להוביל חבילות ובהן חומרים מסוכנים, ובלבד שהן ארוזות היטב ומונחות בתא המטען של האוטובוס.

הסבר: כמוגדר בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה