מאגר שאלות תאוריה

באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?

  • לצורכי ביטחון בלבד ובזמן תאורה.
  • בעת סיור של רכב ביטחון לאורך גדרות בלבד.
  • אסור להשתמש בזרקור בדרך, פרט לרכב כיבוי אש.
  • רק בעת עצירה, ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול רכב אחר או לאורך הדרך.

הסבר: השימוש בזרקור מותר בעת עצירה בתנאי שהוא לא מפריעה ולא מסנוור

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה