בחירת רישיון
התחברות

באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?

השימוש בזרקור מותר בעת עצירה בתנאי שהוא לא מפריעה ולא מסנוור