בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

ביציאה מחניה או מחצרים צריך לתת זכות קדימה לרכבים שבדרך הראשית.