בחירת רישיון
התחברות

כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

רכב שנוסע במהירות סבירה, בהילוך מתאים, ולא מאיץ חזק, לא "מבזבז"דלק.