מאגר שאלות תאוריה

היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

  • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
  • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
  • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
  • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

הסבר: כמוגדר בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה