בחירת רישיון
התחברות

כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

להאיט ולהיצמד לקו הצהוב שבימין הדרך.