מאגר שאלות תאוריה

הגדר "רכב אטי":

  • רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת שנקבעה לו אינה עולה על 50 קמ"ש.
  • רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת שנקבעה לו אינה פחותה מ-55 קמ"ש.
  • רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת שנקבעה לו אינה עולה על 40 קמ"ש.
  • רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת שנקבעה לו אינה עולה על 55 קמ"ש.

הסבר: רכב איטי הוא רכב שהמהירות המקסימלית היא 40 קמ"ש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה