בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי לתת אישור להוביל מטען חורג ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ- 15,000 ק"ג?

רק קצין משטרה רשאי לתת אישור לכך.