בחירת רישיון
התחברות

הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:

רכבי משא ואוטובוסים , מערכת הבלימה שלהם מופעלת על ידי לחץ אויר כאשר לחץ האוויר יורד מתחת למינימום מערכת הבלמים ננעלת ולא מאפשרת לרכב לנוע.