בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות ושדה הראייה גדול ומאפשר זאת.