מאגר שאלות תאוריה

ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:

  • כן תגדל יציבות הרכב בעקומות.
  • כן תגדל יציבות הרכב בכביש רטוב.
  • כן, תפחת יציבות הרכב בפניות ובעקומות.
  • כן יהיה קל יותר לפנות פניות ברכב.

הסבר: היציבות של הרכב תיקטן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה