בחירת רישיון
התחברות

ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:

היציבות של הרכב תיקטן.