בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

יתן זכות קדימה לרכבים שנאים בדרך הסלולה ויכנס לדרך כאשר היא פנויה.

practiceimage