מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?

  • בעוברך מתחת לגשר.
  • כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
  • בכביש דו-סטרי בעל ארבעה נתיבים.
  • בכניסה לנתיב האצה.

הסבר: צריך להאט בכל מקום שצפויה סכנה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה