בחירת רישיון
התחברות

נוהג ברכב מסחרי המסיע יותר משמונה נוסעים והחייב בהרכבת מכשירים אופטיים, חייב:

נהג ברכב ציבורי חייב להחזיק ברכב זוג משקפיים נוסף על הזוג שהוא מרכיב.