מאגר שאלות תאוריה

נוהג ברכב מסחרי המסיע יותר משמונה נוסעים והחייב בהרכבת מכשירים אופטיים, חייב:

  • לבדוק ולוודא את תקינותם ואת ניקיונם של המכשירים האופטיים לפני הנסיעה.
  • להחזיק ברכב זוג מכשירים אופטיים, נוסף על הזוג שהוא מרכיב.
  • להיבדק בדיקת ראייה אחת לשישה חודשים על פי הנדרש.
  • להחזיק זוג משקפי שמש, נוסף על המכשירים האופטיים שהוא מרכיב.

הסבר: נהג ברכב ציבורי חייב להחזיק ברכב זוג משקפיים נוסף על הזוג שהוא מרכיב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה