בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לעקוף רכב אחר כשאתה רוכב על אופנוע?

כל עקיפה של רכב , לרבות אופנוע נעשית מצד שמאל של הרכב הנעקף.