בחירת רישיון
התחברות

מהי "פניית פרסה"?

סיבוב של 180 מעלות.