בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר (פנצ'ר) באחד הצמיגים ברכבו?

על מנת שהרכב לא "ימשוך " לכיוון הגלגל עם התקר יש להאט ולעצור כאשר על הנהג לשלוט בהגה.