בחירת רישיון
התחברות

בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:

לפי דרישת רשות הרישוי.