בחירת רישיון
התחברות

כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?

הרכב צריך להיות מאובטח לפני התנעה.