בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

תמרור אזהרה על כך שבכביש שלפניך יש תנועה דו סטרית.

practiceimage