בחירת רישיון
התחברות

מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

האטה ואף עצירה גם אם הולך הרגל לא במעבר חציה, עלינו לאפשר לו לעבור את הכביש.

practiceimage