בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר השימוש בצופר?

אסור לצפור אלה למניעת סכנה שאי אפשר למנוע בדרך אחרת.