מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר השימוש בצופר?

  • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
  • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
  • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
  • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.

הסבר: אסור לצפור אלה למניעת סכנה שאי אפשר למנוע בדרך אחרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה