בחירת רישיון
התחברות

מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?