מאגר שאלות תאוריה

אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:

  • כדאי לחלוף על פניו משמאלו, רחוק ככל האפשר.
  • כדאי לחלוף על פניו לאט וכשאתה קרוב אליו.
  • כדאי לצפור לפני הגיעך אליו וגם כשאתה עוקף אותו כדי להזהירו.
  • כדאי לחלוף על פניו במהירות, כדי שהדף האוויר לא ישפיע עליו.

הסבר: רצוי מאד לחלוף על פניו רחוק ככל האפשר. רוכב אופניים לא יציב ואין לו אפשרות לדעת מי מאחוריו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה