בחירת רישיון
התחברות

סיבוב לא רצוני ("משיכה") של גלגל ההגה לאחד הצדדים במהלך הנהיגה עלולה להיגרם בגלל:

חוסר לחץ אויר באחד מהגלגלים עשוי לגרום למשיכת ההגה לאתו כיוון.