בחירת רישיון
התחברות

מה הם כללי ההתנהגות הנדרשים מנהג ומכרטיסן באוטובוס?

הנהג והכרטיסן משרתי ציבור ועליהם לנהוג באדיבות ונימוס.