בחירת רישיון
התחברות

איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?

לפי הוראות רשות הרישוי

practiceimage