מאגר שאלות תאוריה

אילו מקומות מיועדים לנכים באוטובוס בקו שירות?

  • שני המושבים בשורה השנייה מצד ימין של הנהג.
  • כל המושבים בספסל האחורי באוטובוס.
  • המקום הסמוך ליציאה מן האוטובוס.
  • מקום אחד או שני מקומות מסומנים, הסמוכים לכניסה לאוטובוס.

הסבר: בדרך כלל מאחורי הנהג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה