בחירת רישיון
התחברות

אילו מקומות מיועדים לנכים באוטובוס בקו שירות?

בדרך כלל מאחורי הנהג.