בחירת רישיון
התחברות

מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

מים ואבק או חול הם מתקונת לכביש חלק, והגשם הראשון יוצר בוץ בכביש בגלל האבק/חול.