בחירת רישיון
התחברות

כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?

נפנה את הגלגלים לכיוון המדרכה כך שבעת צרה המדרכה תבלום את הרכב הילוך אחורי משולב יבלום את הרכב גם.