בחירת רישיון
התחברות

מה גובהו המרבי של מטען (מעל פני הדרך) שרשאי להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק״ג?

לפי קביעת רשות הרישוי.