בחירת רישיון
התחברות

נהג מונית החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:

תמיד צריך להיות ברכב זוג משקפי ראיה או עדשות נוסף במיוחד לנהג מונית.