מאגר שאלות תאוריה

נהג מונית החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:

  • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה בלילה יהיו בכיסו המשקפיים או עדשות המגע.
  • חייב להחזיק ברכב בשעת הנהיגה משקפיים או עדשות מגע נוספים.
  • חייב להחזיק בתחנת המוניות משקפיים או עדשות מגע נוספים.
  • חייב לוודא כי בשעות הנהיגה ביום יש בכיסו משקפיים או עדשות מגע מתאימים.

הסבר: תמיד צריך להיות ברכב זוג משקפי ראיה או עדשות נוסף במיוחד לנהג מונית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה