בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

נסיעה אחורנית מותרת רק בעת הצורך (כמו חנייה למשל) ורק לאחר שננקטו כל אמצעי הבטיחות

practiceimage