מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

  • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
  • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
  • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
  • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.

הסבר: נסיעה אחורנית מותרת רק בעת הצורך (כמו חנייה למשל) ורק לאחר שננקטו כל אמצעי הבטיחות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה