מאגר שאלות תאוריה

מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

  • הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ האוויר נמוך יותר.
  • אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע משיעור הלחץ הדרוש.
  • הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו לחץ האוויר גבוה יותר.
  • אין כל סכנה. למידת לחץ האוויר בצמיגים הקדמיים אין כל חשיבות.

הסבר: לחץ אויר נמוך באחד הצמיגים גורם לו להסתובב במהירות שונה מהגלגל המקביל לו ולכן יש תמיד משיכה של ההגה לכיוון הגלגל בעל לחץ האוויר הנמוך

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה