בחירת רישיון
התחברות

הגדר "שטח הפרדה בנוי":

שטח הפרדה בנוי מחלק את הדרך ומוגבה מהכביש