מאגר שאלות תאוריה

כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

  • עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם הופעת האור הירוק.
  • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור האדום.
  • להתחיל לנסוע.
  • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור הצהוב.

הסבר: אור ירוק מופיע לאחר שברמזור מופיעים האור האדום והצהוב ביחד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה