בחירת רישיון
התחברות

כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

אור ירוק מופיע לאחר שברמזור מופיעים האור האדום והצהוב ביחד.

practiceimage