מאגר שאלות תאוריה

משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר לא יהיה יותר:

  • מ-4,000 ק"ג.
  • מ-6,000 ק"ג.
  • מ-5,000 ק"ג.
  • מ-3,500 ק"ג.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה