בחירת רישיון
התחברות

משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר לא יהיה יותר:

לפי קביעת רשות הרישוי.