בחירת רישיון
התחברות

בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

אנו רואים עיקול ושדה הראיה מוגבל מאד לכן עלינו להאט ולהיצמד לימין ככל האפשר.

practiceimage