מאגר שאלות תאוריה

מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מדברי?

  • כמצוין בתעודת הביטוח.
  • כמצוין ברישיון הנהיגה.
  • כמצוין ברישיון הרכב.
  • שמונה נוסעים לפחות.

הסבר: מספר נוסעים בכל כלי רכב מצוין ברשיון הרכב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה