בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?

חובת אישור מרשות הרישוי.