מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?

  • בתנאי שהנהג בן 21 שנים ויותר.
  • בטרקטורון חקלאי בלבד.
  • ללא תנאים ובלא הגבלה.
  • כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי, וההיתר רשום ברישיון הרכב.

הסבר: חובת אישור מרשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה