מאגר שאלות תאוריה

האם חייבת להיות אלונקה בכל אוטובוס?

  • לא, רק באוטובוס הנוסע נסיעה עירונית.
  • לא, רק באוטובוס הנוסע נסיעות טיול או סיור.
  • לא, רק באוטובוס הנוסע נסיעה שאינה עירונית.
  • לא, רק בכל אוטובוס זעיר המסיע עד 20 נוסעים.

הסבר: אלונקה חייבת להיות רק באוטובוס הנוסע נסיעת סיור או טיול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה