מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • זהירות, עובדים בכביש.
  • זהירות. סכנת החלקה.
  • זהירות! שמור מרחק.
  • גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).

הסבר: גודש תנועה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה