מאגר שאלות תאוריה

נהג רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק"ג ינוח לפחות 25 שעות רצופות ולא יעבוד, בתוך פרק זמן של:

  • שמונה ימים לכל היותר.
  • 12 ימים לכל היותר.
  • שישה ימים לכל היותר.
  • עשרה ימים לכל היותר.

הסבר: לפי הוראות רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה