מאגר שאלות תאוריה

מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

  • ייחשב כנוהג בשכרות.
  • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי לצמיתות.
  • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים לפחות.
  • המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות.

הסבר: יחשב כאילו נהג תחת השפעת אלכוהול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה