בחירת רישיון
התחברות

מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

יחשב כאילו נהג תחת השפעת אלכוהול.