בחירת רישיון
התחברות

תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:

כאשר הנהג עייף.