מאגר שאלות תאוריה

בתוך כמה זמן יש לעשות כיול מונה במונית, אם גודל הצמיגים או גודל חלקים במערכת ההינע שונו?

  • 24 שעות.
  • שבוע ימים מיום סיום התיקון.
  • בתוך 48 שעות.
  • לא יותר מחצי שנה לפני מועד הכוונון התקופתי של המונה.

הסבר: לפי קביעת החוק

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה