בחירת רישיון
התחברות

בתוך כמה זמן יש לעשות כיול מונה במונית, אם גודל הצמיגים או גודל חלקים במערכת ההינע שונו?

לפי קביעת החוק