בחירת רישיון
התחברות

מה האחריות שחלה על בעל השליטה ברכב, באשר לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו?

בעל הרכב אחראי על שעות עבודת הנהג ולא ירשה לנהג לנהוג ברציפות מעבר לשעות המורשות בחוק.