מאגר שאלות תאוריה

מה האחריות שחלה על בעל השליטה ברכב, באשר לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו?

  • בעל השליטה ברכב רשאי – ובאישור קצין הבטיחות – להורות לנוהג ברכב לנהוג במשך זמן החורג מן המותר בחוק.
  • בעל השליטה אמנם אחראי, אבל קצין בטיחות של צי רכב רשאי לשנות את שעות העבודה והמנוחה כדרוש, בלי קשר לחוק.
  • בעל השליטה ברכב אינו אחראי לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו. האחריות כולה חלה על הנהג.
  • בעל השליטה ברכב לא ירשה לנהוג בו יותר משעות העבודה שנקבעו בחוק.

הסבר: בעל הרכב אחראי על שעות עבודת הנהג ולא ירשה לנהג לנהוג ברציפות מעבר לשעות המורשות בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה