בחירת רישיון
התחברות

מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה לדרגה A1 או A2 ומלאו לו 18 שנים אסור לו להרכיב נוסעים, אלא אם כן הוא:

בחודשיים הראשונים לאחר קבלת הרשיון אסור להרכיב נוסעים על האופנוע(מגיל 18)