בחירת רישיון
התחברות

באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

אסור להשתמש בצופר אלה על מנת למנוע תאונה שאי אפשר למנוע בדרך אחרת.